Saturday, 10 October 2015

Pada pandangan anda bagaimanakah keadaan kesihatan mental kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah di Malaysia. Adakah mereka menghadapi stress yang tinggi? Bingcangkan.

Assalamualaikum sahabat seperjuangan sekalian. Alhamdulillah bersyukur kepada Ilahi memberikan kita kehidupan yang indah ini :)...
Topik yang  ingin saya nyatakan disini ialah berkaitan dengan keadaan kesihatan mental kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah di Malaysia. Adakah mereka menghadapi stress yang tinggi?


Keadaan kesihatan mental kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah di Malaysia.

Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program  prasekolah. Kesihatan mental kanak-kanak di Malaysia ketika ini dapat dicorakkan menerusi didikan sejak dari rumah oleh ibu bapa mereka, sebagaimana dari aspek persekitan mereka iaitu keluarga, jiran  dan rakan-rakan mempengaruhi kesihatan mentalnya.

Manakala keadaan mental kanak-kanak sekolah rendah pula, mengikut perubahan persekitaran tempat tinggal, interaksi bersama rakan-rakan baru apabila menaiki darjah satu daripada peralihan prasekolah kepada sekolah rendah.


Apa itu stress ?

Stress adalah bentuk ketegangan daripada fizikal, psiko, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kerja seharian seseorang. Bahkan stress dapat membuatkan rasa sakit dan berlakunya gangguan mental. Pada dasarnya, stress adalah sebuah bentuk ketegangan iaitu berpunca daripada sesuatu masalah baru yang timbul.

Kanak-kanak prasekolah mahupun kanak-kanak diperingkat sekolah rendah di Malaysia akan menghadapi stress mungkin salah satu puncanya dimarahi oleh guru mereka kerana tidak menyiapkan tugasan kerja rumah yang diberikan. Hal sedemikian adakalanya kanak-kanak tidak suka dimarahi didepan kawan-kawannya menyebabkan dia merasa malu, seterusnya mengalami masalah stress yang tinggi. Perkara ini mungkin dipandang remeh oleh segelintir masyarakat, namun sebaliknya kotak fikiran kanak-kanak ini mungkin terganggu. 


Walaubagaimanapun kita perlu membantu kanak-kanak tersebut agar mereka tidak terlalu stress dalam memikirkan sesuatu hal yang boleh menganggu pemikiran mereka sehingga terjejas.  Oleh itu, kanak-kanak seumpama permata, malah merekalah yang menceriakan suasana dalam kehidupan kita.


Diharapkan sahabat-sahabat semua sudi memberikan pandangan masing-masing mengenai topik yang saya kemukakan.
:P 

“Kecerdasan emosi dan sosial adalah lebih penting daripada kecerdasan intelek dalam dunia pekerjaan”.

 Assalamualaikum saudara dan saudari sekalian.
Bertemu lagi kita untuk membahaskan pernyataan ini : “Kecerdasan emosi dan sosial adalah lebih penting daripada kecerdasan intelek dalam dunia pekerjaan”.


Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengawal emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan sesebuah ikatan perhubungan.  Sedangkan, kecerdasan mengacu pada sesuatu untuk memberikan alasan yang logik akan suatu hubungan. Kecerdasan emosi  belakangan ini dinilai lebih penting daripada kecerdasan intelek.  Sebuah penelitian mengungkapkan bahawa kecerdasan emosi dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelek dalam memberikan penumpuan dan menentukan kejayaan seseorang khususnya dalam dunia perkerjaan. 

Sebagaimana profesion perguruan yang menitik beratkan terhadap suatu tanggungjawab yang perlu digalas dalam pengajaran & pembelajaran (P&P) yang kadang-kalanya sikap pelajar-pelajarnya menguji kesabarannya yang melibatkan emosi guru itu sendiri. Menurut Howard Gardner (1983) terdapat lima pokok utama dari kecerdasan emosi seseorang, yakni mampu mengendali dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bersosialisasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Menurut Aristoteles pula, dalam The Nichomacea Ethics adalah bukan emosi yang menjadi masalah, tetapi lebih kepada kita mengekspresikan dan mengendalikan semua jenis emosi dan menguasainya dengan kecerdasan, bahkan nafsu jika dilatih dengan baik akan menghasilkan kebijaksanaan.


Adakalanya kita cenderung menganggap emosi sebagai reaksi berlebihan atas dasar perilaku yang sukar kita terima kerana banyak juga yang selalu mengaitkan emosi hanya dengan perasaan marah atau kecewa, namun sebaliknya emosi ini dapat kita kawal mengikut situasi yang bersesuaian.

Sekian, wassalam =)
Kepada sahabat-sahabat semua marilah kita membahaskan lagi topik ini agar menjadi lebih hangat lagi untuk diperkatakan kepada umum. 

Masalah Yang Mungkin Dihadapi Oleh Kanak-kanak yang Tidak Mempunyai Hubungan Perapatan Dengan Bapa

Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat semua. 
Perkongsian saya yang seterusnya dengan kawan-kawan mengenai topik yang  akan diketengahkan kali ini pula ialah mengenai isu masalah yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak yang tidak mempunyai hubungan perapatan dengan bapa.

Definisi perapatan

Perapatan merupakan hubungan kasih-sayang yang berpanjangan dan kekal sepanjang hayat seseorang. Ia berfungsi untuk memberi rasa selamat, selesa dan seronok kepada seseorang dalam perhubungannya dengan individu lain. Oleh sebab perapatan awal, iaitu pada zaman kanak-kanak mempengaruhi hubungan emosi individu pada masa akan datang, maka ibu bapa dan guru-guru mesti memahami bagaimana perapatan mempengaruhi pembentukan emosi kanak-kanak. Hubungan emosi yang berbentuk kasih-sayang ini adalah berpanjangan dan kekal sepanjang hayat. Melalui interaksi dengan ibu bapa seterusnya dengan ahli keluarga, rakan-rakan, jiran-jiran, guru-guru dan masyarakat di sekeliling, gaya perapatan seseorang itu akan terbentuk.Pembentukan Perapatan

Perapatan terbentuk sejak lahir. Interaksi dan perapatan ibu bapa dengan anak memberi kesan terhadap perkembangan emosi anak-anak itu sendiri. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh ibu bapa menjadi model kepada anak-anak dan membentuk gaya perapatan dalam menjalinkan hubungan dengan orang lain.
Selain itu, ada pendapat mengatakan perapatan terbina sejak bayi berada dalam kandungan ibunya menyebabkan bakal ibu digalakkan untuk berinteraksi dan mengusap perut untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak. Apabila lahir, pelukan, usapan, belaian dan ciuman ketika menyusukan anak adalah detik permulaan bagi membina hubungan rapat antara ibu dengan anak. Walau bagaimanapun, peruntukan masa yang banyak bukanlah penentu kepada perapatan. Kajian menunjukkan penggunaan masa yang berkualiti dalam hubungan lebih banyak mempengaruhi bentuk perapatan yang dibina terutamanya hubungan ayah dengan anaknya.

Masalah yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak yang tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan bapanya.

Komunikasi yang berkesan antara  bapa dan anak adalah penting. Bapa  perlu meluangkan masa yang berkualiti bersama anak dengan melakukan aktiviti seperti bermain-main, bersiar-siar serta bersukan mengikut kesesuaian umur anaknya.
Kesibukan bapa yang bekerja untuk menyara keluarga juga menyebabkan hubungan antara anak menjadi renggang. Sebagaimana, anak-anak merasa kurangnya kasih sayang dan tumpuan terhadap mereka dirumah. Masalah inilah terciptanya jurang perapatan antara anak dengan bapa mereka. Tambahan pula, anak-anak akan mudah terjebatnya dengan gejala liar tanpa ada batasannya kerana kurangnya pengawalan daripada bapanya. Adakala bapa yang pulang penat dari bekerja biasanya tidak sempat meluangkan waktu bersama anak-anak mereka untuk berbual-bual serta tidak sempat melayan kerenah anak-anak. Jelaslah, membuatkan mereka semakin renggang dan jauh, bahkan malu untuk berkomunikasi walaupun hubungan mereka adalah sebagai anak dengan bapa seperti perpatah ada mengatakan ‘air yang dicincang tidak akan putus’. Oleh yang demikian, bapa harus memberi keutamaan dan melihat sendiri perkembangan yang sedang dilalui oleh anak mereka. 


Thursday, 8 October 2015

Rakan Sebaya Mempengaruhi Perkembangan Sosioemosi Kanak-kanak.
                      
Assalamualaikum w.b.t dan selamat sejahtera kepada semua sahabat sekalian.
 Selamat datang ke blog saya, Qurratunnada Fadilah. Saya ingin membincangkan topik khas hari ini iaitu bincangkan peranan rakan sebaya dalam mempengaruhi perkembangan sosioekonomi kanak-kanak.

Apakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya?
          Rakan sebaya menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4 ialah sahabat yang sama umurnya. Rakan sebaya juga ialah sahabat daripada lingkungan latar belakang yang sama dan suka bersama dalam pelbagai aktiviti dan matlamat atau dalam kata lain mempunyai minat yang sama.


Rakan Sebaya boleh memberi pengaruh yang positif atau kebaikan antara satu sama lain dan kadang-kala boleh mempengaruhi dalam bentuk yang negatif atau kejahatan. Rakan sebaya yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang baik akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang lebih memberi kesan positif kepada rakan-rakan yang lain seperti terlibat dalam aktiviti kokurikulum & aktiviti meningkatkan kemahiran diri manakala rakan sebaya daripada kalangan pelajar-pelajar yang bermasalah  akan memberi kesan yang sama kepada rakan-rakan yang lain. 

Perkembangan sosioemosi emosi kanak;kanak pula merujuk kepada keupayaan seseorang menjalinkan hubungan dengan orang lain. Menurut, Daniel Goleman “sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawah keadaan psikologikal dan biologikal serta ada kecederungan berbeza-beza untuk bertindak". Tambahan pula, mengikut teori perkembangan Psikososial Erik Erikson pula, teori ini menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. 

Perkembangan sosioemosi kanak-kanak pula bermaksud ada perkara atau benda yang dialami seseorang mendatangkan rasa senang dan ada perkara yang tidak menyenangkan. Emosi kesedaran kendiri ini lebih kepada faktor persekitaran iaitu aspek keluarga. Pada umur 2 tahun kanak-kanak mula menunjukkan emosi malu, bersalah, dengki dan bangga. Kanak- kanak mempunyai perasaan malu dan bersalah sekiranya ditegur oleh ibu bapa atau penjaganya.Kanak- kanak pada peringkat prasekolah kerap mengalami emosi kesedaran diri dan menjadi semakin sensitif pada pujian dan kritikan orang lain.

Konlusinya, rakan sebaya memainkan peranan yang penting di dalam menentukan arah kehidupan kita. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati ketika memilih rakan sebaya. Bukan semua rakan sebaya patut dijadikan kawan kerana akan ada yang mempengaruhi ke arah kebaikan dan akan ada yang mempengaruhi ke arah kejahatan. Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Seseorang itu atas agama (perjalanan) rakannya, maka hendaklah seseorang kamu memperhatikan siapa yang harus dipilih menjadi rakan.” Sama ada berperanan sebagai seorang kawan atau pun berperanan sebagai seorang lawan, pilihlah rakan dengan bijak. Kesilapan memilih rakan sebaya pasti akan mengakibatkan keruntuhan akhlak, gejala sosial yang berleluasa dan kemerosotan disiplin. Ingatlah, rakan ketawa mudah dicari, rakan menangis sukar dicari.Sahabat semua, diharapkan sudi memberi pendapat mahupun pndangan kalian mengenai topik yang saya bincangkan ini. Semoga pengkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua. 
Sekian, wassalam =)i

Saturday, 26 September 2015

PSIKOLOGI ABNORMAL GANGGUAN PADA MASA KANAK - KANAK

Masa kanak-kanak merupakan masa yang rawan sekaligus masa yang menentukan bagi perkembangan anak, oleh karena itu harus diperhatikan segala perilakunya untuk mengetahui normal atau abnormal perilaku anak tersebut. Karena pada masa ini pembentukan kepribadian 80% terjadi pada masa perkembangan ini. Umumnya adanya gangguan perilaku abnormal pada anak dapat diketahui dari berbagai sumber dan seorang yang ahli dalam bidang psikologi.
Perilaku abnormal adalah suatu perilaku yang menunjukan aspek kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati. Menunjuk pada perilaku maladaptif yaitu setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu atau masyarakat. Memiliki gangguan mental pada semua bentuk perilaku abnormal mulai dari yang ringan sampai yang terberat.
Mencakup penyakit jiwa yakni mengalami gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
Diagnosis gangguan perilaku abnormal pada anak tidak memerlukan pemeriksaan canggih, seperti Brain mapping, CT-Scan (Computerized Tomo Scan),atau MRI (Magnetig Resonance Imaging). Pemeriksaan-pemeriksaan itu hanya dilakukan jika ada indikasi tambahan. Suatu gangguan perilaku abnormal pada anak dapat didiagnosis dari beberapa perilaku yang diperlihatkan oleh anak. Dari diagnosis tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa anak tersebut mengalami gangguan perilaku abnormal atau tidak. Macam-macam gangguan perilaku abnormal antara lain adalah Gangguan Autistik, Retardasi Mental, ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder)
Anak-anak yang mengalami gangguan perilaku suatu saat bisa berkembang menjadi psikopat. Mereka berulangkali dan dengan sengaja - dan seringkali dengan penuh sukacita - mengganggu hak orang lain dan melanggar norma dan aturan sosial. Beberapa dari mereka dengan gembira melukai dan menyiksa orang atau hewan. Ada juga yang suka merusak benda-benda, menipu, berbohong, dan mencuri.
Anak-anak yang terkena Gangguan Perilaku sangat ahli dalam menyangkal.  Mereka cenderung meminimalkan masalah yang mereka timbulkan dan menyalahkan orang lain atas kelakuan buruk dan kegagalan mereka. Akibat dari upaya penyangkalan ini, mereka akan selalu menunjukkan sikap agresif, mengintimidasi, menggertak, mengamuk dan menunjukkan gerakan tubuh yang mengancam.